Citat till Erika Lövgrens bok – Med datorn som skrivverktyg

21 10 2012

Citat 1:

Att genomföra en stor förändring måste få ta tid och det kan vara klokt att ta det bit för bit i små steg. (s.40)

Kommentar:

Från början då vi började med detta projekt så hade vi otroligt många roliga idéer som hoppade upp i våra pedagogiska huvuden, men insåg ganska fort att man inte hinner allt. Det här är en slags konst att kunna varva ner och bara fokusera på en uppgift i taget. Vi har nu insett är inte antal uppgifter som räknas utan barnen utvecklar sina kunskaper. /Malin

Citat 2:

I samtalet mot en färdig text utvecklar eleven sin förmåga att respektera andra människors tankar och åsikter samtidigt som eleven övar sig själv dela med sig av tankar och känslor. (s.65)

Kommentar:

Jag tycker att interaktionen som sker mellan eleverna när de jobbar i par, bara är positiv. Jag tycker generellt att det blir ett bra samspel mellan eleverna, det blir bra diskussioner, det kan även vara så att under en lektion i ASL är där helt plötsligt fyra elever som hjälps åt. Jag tror att det är väldigt viktigt att var tydlig till sina elever med att förklara hur eleverna arbetar tillsammans och att vi tillsammans delar våra tankar och vår inspiration. /Malin

Citat 3:

Genom att välja att skriva sig till läsning med datorn som verktyg flytas arbetet med att forma bokstäverna fram till årskurs 2. (s. 71)

Kommentar:

Jag tycker att det är bra eftersom många barn varken kan läsa eller skriva när de börjar i årskurs 1. Det blir mycket jobb för läraren då man hela tiden måste springa runt i klassrummet och hjälpa alla elever att skriva i sina böcker. Vad blir vinsten av det för eleven? Eleverna blir även ganska trötta på skrivandet när de får skriva för hand, samtidigt som de ska kunna uttrycka och förmedla sig, ska eleverna kunna forma bokstäver. Om man väntar med att bokstavsträna för hand tills eleverna har finmotorik tror jag att man sparar mycket tid som man istället kan ägna åt språkutveckling, motorikträning och naturliga samtal kring texters innehåll och uppbyggnad. Med datorn som verktyg kan man redan från dag ett starta upp ett meningsfullt arbete med läs- och skrivinlärning och anpassa svårighetsgraden efter varje enskild individ. /Malin