Kullenskolans förskoleklass nuläge

16 10 2012

 

Vi på Kullenskolans förskoleklass jobbar mycket med berättande, hur en saga är uppbyggd, början, mitten och slut. Den röda tråden. Vi använder Ipads som ”berättarverktyg”, eleverna har jobbat i skrivarpar och ritat en saga på ett

A4.

Dom har berättat sagan för en pedagog som skrivit ner den. Sen har sagan gjorts om till rörlig bild med hjälp av appen ”puppet pals”.  

 Här är några exempel på finmotoriska övningar/pyssel som vi har arbetat med:

Pappersmosaik.

Pärlmönster på ståltråd.

Rönnbärsinitialer.

Höstlöv.

Vi har jobbat med elevernas olika förmågor enligt läroplanen. Kommunikation, (samtala med varandra), diskutera, presentera, resonera och redovisa.

Att arbeta med berättandet på Ipads går bra ihop med det läs och skrivförberedande materialet ”Trulle” som vi jobbar med.