I Ur och Skur Forsen – höstdikt

1 10 2012

Klassen har utsett ett årstidsträd som vi regelbundet besöker för att se vad som händer under året. Vi har pratat mycket om hösten och vad som händer med träden och löven. Barnen har arbetat med alla sinnen och bland annat luktat, känt, målat och skrivit en dikt om lövet.
I Ur och Skur Forsen – bokstavsdiagram

1 10 2012

Vi började med att skriva alla barns namn tillsammans på storbild via projektorn. Vi pratade om att namn börjar med stor bokstav och ljudade ut namnen tillsammans. Namnen skrevs ut och barnen fick klippa ut bokstav för bokstav som lades huller om buller på golvet. Barnen fick uppskatta vilken bokstav som det fanns flest/minst av. Därefter sorterade vi bokstäverna i högar och radade upp dem i bokstavordning. Barnen klistrade sedan upp dem på ett stort gemensamt papper, så var vårt bokstavsdiagram färdigt.

/Malin och Anette