Kullenskolan tidigare erfarenheter/nuläge

28 08 2012

Vi har jobbat i många år med ASL, eftersom en kollega till oss var med i uppstarten för ASL i Piteå. Däremot har vi inte fått gå utbildningen tidigare, så det känndes som det var dax för oss nu.
Vi har en grupp på 31 6-åringar (oskrivna kort) så just nu håller vi på att träna inloggningarna med eleverna, för vi har sett att det tar väldigt mycket tid av ”skrivtillfället” om dom inte kan logga in. Det känns viktigt att ta få barn vid varje skrivtillfälle för att i lugn och ro få förklara och visa vad vi ska göra.
Vi har också tänkt att bli bättre på att låta eleverna få visa och berätta om sina alster för varandra.

Stina och Eva-Marie kullenskolans förskoleklass


Actions

Information