Kullenskolan citat och kommentarer till Arnes bok

28 08 2012

 

  1. Bokstäverna ska inte åtföljas av några illustrationer, eftersom barnen då får ytterligare ett problem med att tolka teckningarna och komma på vilken bokstav illustrationen är avsedd att representera. (sid 59)

 

Det här har vi aldrig tänkt på förut, de allra flesta ”alfabeten” är ju illustrerade , alla med olika bilder. Därför är det bra i ex. spelet ”klicker” där det alltid är samma bild till samma ord.

 

  1. Först så trycker du på den där……. sen måste du vänta…… och så trycker du på den där……… sedan får du vänta……… och sen så trycker du på den där…… och nu kan du börja skriva.(sid 60)

 

Håller helt med, det tar alldeles för lång tid och är för många moment innan eleverna kan börja skriva. Tidigare kom skolrak 24 upp automatiskt, men nu måste en pedagog ställa in det varje gång för varje elev.

 

  1. På alla datorer markerar man med en svart tuschpenna eller vit korrigeringsfärg gränsområdet mellan vänster och höger hand, vilket gör det lättare för barnen att se vilket område som hör till vänster hand och vilket som hör till höger hand. (sid 64)

 

Så har vi gjort i alla år, vi har även markerat ctrl, alt och delete knapparna, allt för att underlätta för eleverna.


Actions

Information