I Ur och Skur Forsen Nuläge

27 08 2012

Jag har arbetat med förskoleklass ett par år nu, från och till. Jag har provat på att barnen fått varsin svenska och matematikbok till att arbeta mindre styrt av böcker. Speciellt matematikboken gjorde mig väldigt styrd till denna. Bl.a. var vissa områden i boken långa och fast jag tyckte att de hade tragglat nog kände jag inte riktigt att jag kunde hoppa över flera sidor. Dessutom blev boken ett stressmoment som skulle hinnas med innan vårterminens slut. Ett år arbetade jag med Mamma Mu materialet vilket var en bra blandning av högläsning, språklekar och matematik. Jag var mindre styrd av böcker och jag kunde lättare individanpassa. Av erfarenhet och nyfikenhet har jag denna termin inga arbetsböcker alls. ASL, praktisk matematik, lek, sång och rörelse kommer detta år att genomsyra förskoleklassens dagar! Jag är heltaggad inför detta läsår!

/Anette Sundberg, I Ur och Skur Forsen


Actions

Information