Rosvik, citat och kommentarer till Arne Trageton bok

26 08 2012

Tjena.
Jag måste säga att ASL är nästan något helt nytt för mig. För 2 terminer sedan jobbade jag i f-klass och fick prova på ASL lite, men eftersom situationen var som den var just då, fick jag ingen vidare introduktion.
Så jag överlät ASL till mina kollegor…

Nu ska jag jobba i en 1:a, så lära mig vilj jag och jag har fått hjälp på traven också =)

  1. På sidan 24 kan man läsa om att det : alltid är viktigt att det bör vara 2st elever framför dator tillsammans.
    Det har jag också förstått, men min tanke är: om det slumpar sig så att en elev oftast blir ensammen eftersom skrivarkompisen är sjuk, ledig etc, hur skall man då gå tillväga för att det skall bli så bra som möjligt för den elev som är på skolan?!
  2. På sidan 50 står det: att enmannabord är opraktiska när det gäller barns sociala samspel… där håller jag med, jag tycker att det är mycket bättre att eleverna sitter tillsammans. Hos oss sitter eleverna 4 och 4 vid varje bord. Som pedagog tycker jag att det blir bättre ytor att röra sig på i klassrummet när man möblerar så. Bättre överblick osv.
  3. På sidan 103 står det: att respektiva skrivarpar ska turas om att tala och lyssna… mina tankar där är att, det måste vara viktigt att vi som pedagoger uppmäksammar dessa diskussioner vid datorerna för att kunna hjälpa när det finns elever som inte är så talföra?!

Hälsningar från Jenny Isaksson

 


Actions

Information