Nulägesbeskrivning

26 08 2012

Förra läsåret så började jag att lite smått introducera datorn för eleverna efter att jag varit på en inspirerande föreläsning med Erica Lövgren. Eftersom mina kuskaper om detta var ringa så arbetade jag inte fullt ut med detta. Jag arbetade även traditionellt med böcker som var särskilt anpassade för läs- och skrivinlärning men kände mest press på att få böckerna klara, fokus låg helt enkelt på fel saker. Eftersom vi är en I Ur och Skur skola så hade jag även mycket utelektioner där vi arbetade med praktiska övningar. I och med att arbeta med ASL fullt ut så tror jag att fokus kommer att ligga på rätt saker eftersom man inte behöver känna någon stress för att få böcker klara.

/Malin Sandberg, I Ur och Skur Forsen


Actions

Information