Tack för igår!

31 05 2012

Känner på mig att det här blir ett toppengäng!
Redan första träffen fick vi igång spontana resonemang kring ”Att skriva sig till läsning” och sociala medier- det bådar gott
J
Jag har lagt in uppgifterna som ska vara gjorda innan träffen 29 augusti under fliken ”uppgifter”
Gunilla och jag kommer att besöka er för att tänka kring möblering i klassrummet och göra en teknikinventering.
(som jag nämnde har jag en påse pengar så lite digitalteknik kan delas ut)
Vecka 36 börjar handledningen, vi räknar med att börja med 60 min/klass/vecka
Grupper där Carina är handledare erbjuds
planeringshandledning 1 gång/ mån.

”Sagoboks-sida” från åk 1 Björklundaskolan, Piteå ht 2011
foto: Ann-Christin Forsberg

 


Actions

InformationOne response to “Tack för igår!”

  3 06 2012
    Ann-Christin Forsberg (17:42:12) :     

  Häj o på djä åll i håopen!
  Itt wäijt i om hä djär söjin mann djär då mann dji enn kommänntar, männ hä läär wäll vijs sä då wä träffäss ätt sommarn?!
  Wörre somm, så varr hä trevvlitt å träffäss, å så få wä soijnäss ått hööstn!
  Djä va håvva enn trevvli sommarr ållihåopänn!
  Hällsninga frånn a Karin bårta Björklundaskåola i, Åijboijn